MGA TANAGA

(The Tanaga is a type of Filipino poem, consisting of four lines with seven syllables each with the same rhyme at the end of each line — that is to say a 7-7-7-7 Syllabic verse, with an AABB rhyme scheme)

“Catitibay ca tolos
sacaling datnang agos!
aco’I momonting lomot
sa iyo,I popolopot.”

“Katitibay ka Tulos
Sakaling datnang agos!
Ako’y mumunting lumot
sa iyo’y pupulupot.”

“Oh be resilient you Stake
Should the waters be coming!
I shall cower as the moss
To you I shall be clinging.”

SIMOY NG HARAYA
Angelo Suarez wrote a handful of attempts at tanaga for Lala de Leon’s SIMOY NG HARAYA perfume line, their titles corresponding to the name of each scent. Hello, poetry as ad copy! & no, it’s not the other way around! The texts come w/ the bottles as part of the label.

Alon

Mistula walang alat
kung humalik ang dagat
sa pampang. Kung yumakap
ay mahigpit, banayad.

Ulan

Nabilanggo sa ulap,
ang tubig ay lumayas
mulang kulungang bulak
ng langit. Nagsitakas!

Dagat

Sa bughaw nitong pusod,
naroon ang nalunod
na alaala. Sugod
sa lalim ng paglimot!

Buwan

Mata ng gabi, bakit
mo pa ba sinisilip
kaming nananaginip?
Di ka ba nangangawit?

Sulyap

Patunay ng pagtingin
ang iyong tingin: Bangin
ang matang mapang-angkin.
Mahulog nang palihim.

Bulong

Malumanay ang tawid
ng salitang sinambit
sa tenga. Iyong bibig:
bukal ng aking kilig.

Ambon

Dampi ng langit, haplos
ng tubig sa alabok
ng alaalang tuyot —
pinapawi ang kirot.

Alaala

Umaalon sa isip,
kahapong iniihip
ng simoy ng pagkapit.
Sakit, nanunumbalik.

Gayuma

Tahak ng tingin, tulak
ng sulyap, yakap, lapat
ng titig sa balikat,
hatak pa, kindat, hatak.

Dalisay

Pinong puso, sa isip
nagkikimkim: Ang nais
ay dungis. Hindi linis,
kundi putik sa kinis!

Wagas

Walang kaso ang piyok
sa harana, ang pusok
sa kanta. Mas marupok
ang puro: Nabubulok.

Unang Halik

Lumanay ng talulot:
Bukadkad ang pag-irog
na marahang humagod
sa labing di malimot.

Pusok

Kumpas ng kilig, kabig
ng bibig ang manalig,
ligalig. Sa gilagid,
ang dila, kumakahig.
posted by Jardine Davies @ 6:44 PM | link | 0 comments
Thursday, October 28, 2010
What Mulagat Means
Michael Alegre posits what more meaning there is in the term “mulagat”. Whether it is mere observation, or a warning is up to the reader to decide:

Mulagat

Panimdim mong luwa,
Lagos sa kaluluwa,
Nagbabalang sigwa,
Bubulusok, hihiwa.

Michael C. Alegre
posted by Jardine Davies @ 9:48 PM | link | 0 comments
Saturday, October 23, 2010
‎tulala

sila’y magsisilakad
na sa talino’y hubad
yakagin mang masikap
…yaring diwa’y lagalag.

–berlin flores
oktubre 20, 2010
lungsod ng mandaluyong
posted by Jardine Davies @ 4:47 AM | link | 0 comments
Anim na Tan(g)aga ni Arlan Camba
Tan(g)aga

pantig na pitu-pito
pilipit sa dila ko
linya na naghingalo
nabaog na tula ko!

bishop

sa sermon umalulong
ng dasal at orasyon
nang walang sumang-ayon
naghamong magpakulong!

condom

hanggang saan ang lugod
ang init ng alindog
sa makailang putok
sinasala ang tamod?

withdrawal

sumayaw, umindayog
sumakit pati likod
eto na at sasabog
ay saka mo hinugot!

calendar method

isang buwang nagtimpi
tiniis ang hirati
nang umiksi ang pisi
hanap ay kulasisi.

vasectomy

kinakapon na utak
tinataliang ugat
sa tikim at paglasap
pinupunggok ang sarap!”
posted by Jardine Davies @ 4:43 AM | link | 0 comments
Bagyo Nanaman?! (Mga Tanaga ni Angela Tabalno)
Bagyong Jua’y naulat
Biglang gayak ang lahat
Hinagpis at siwalat
Ondoy ba’y di pa sapat?

Tao’y san paroroon?
Ulan dito, ulan don.
Ang daa’y nagka-alon
Hanggang bewang na daw d’on.

Sa D’yos nagsusumamo
Tao’y ipag-adya Nyo
Bagyo sana’y lumayo
At sa dagat maglaho.
posted by Jardine Davies @ 4:43 AM | link | 0 comments
Tatlong Tanaga ni Pia Montalban
katawan ko’y pilipit
sa banig nakadikit
sa kirot nakapiit
nakabilot na paslit

langis, ihaplos-diit
konting taas ng singit
kung sa’n nagkubling init
at pawis na malagkit

congenital ba’y dalit
nitong lahing sinulit
sa bunso n’yong makulit
halik-pagibig: sakit.

Share these classic poems of the literature of the Philippines in tagalog online! This collection of words in poetry can also be great poetry for kids!