Mga Awiting Pambata ng Mga Pilipino

Penpen De Serapen

Pen pen de sarapen,
de kutsilyo de almasen
Haw, haw de carabao batutin

Sipit namimilipit ginto’t pilak
Namumulaklak sa tabi ng dagat.

Sayang pula tatlong pera
Sayang puti tatlong salapi

Another version from where I grew up in Palawan:

Penpen de sarapen
de kutsilyo, de armasen
haw haw de karabaw
de batuten
sayang pula, tatlong pera
sayang puti, tatlong salapi
Bogbog kalabog
Manggang hinog!

When I moved to Negros Occidental, here is the version I heard:

Penpen de sarapen
de kutsilyo de armasen
hawhaw de karabaw
de batuten
sayang pula, tatlong pera
sayang puti, tatlong salapi
Tigbang buang
Binuno aswang!

Sampung mga Daliri

Sampung mga daliri
Kamay at paa
Dalawang mata
Dalawang tainga
Ilong na maganda

Maliliit na ngipin
Masarap kumain
Dilang maliit nagsasabi
Huwag kang magsinungaling!