Masaalla: Tausug Proverbs

Tausug Wisdom –

To the Tausug, a proverb is masaalla, a word of Arabic origin. Some are pittuwa, or advice about life. Proverbs are part of daman or symbolic speech, which includes riddles and courtship dialogue.

Some proverbs follow:

Tausug: In lasa iban uba di hikatapuk.
Tagalog: Ang pag-ibig at ubo ay hindi maitatago.
English: Love and a cough cannot be hidden.

Tausug: In ulang natutuy mada sin sug.
Tagalog: Ang natutulog na alimango ay matatangay ng agaos.
English: A sleeping crab will be carried by the current.

Tausug: Wayruun asu bang way kayu.
Tagalog: Kung walang usok, wala ring apoy.
English: There is no smoke where there is no fire.

Tausug: Atay nagduruwaruwa wayruun kasungan niya.
Tagalog: Kung ang isa ay hindi makapag disisyon, siya ay walang kinabukasan.
English: One who cannot decide will have no future.

Tausug: Ayaw mangaku daug salugay buhi.
Tagalog: (1) Huwag aaminin ang pagkatalo haggang ikaw ay nabubuhay. or (2) Hanggang maybuhay, may pag asa.
English: Never admit defeat as long as you live.

Source: http://www.seasite.niu.edu

Leave a Reply 1

Your email address will not be published.


slideshare.net

slideshare.net

slideshare.net

Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) | Philippine Literature