Kon Harapit Na An Adlaw Matunod

(When the Day Is About to Set)
Folksong attributed to Agustin El O’Mora
and Leonor Almeria

Kon harapit na an adlaw matunod
Ngan ha imo hirayo ako
Naputok an kakulba ha dughan
Ngan kamingaw asay gud dako.

(When to Set)
Folksong attributed to Agustin El O’Mora
and Leonor Almeria

Kon harapit na an adlaw matunod
Ngan ha imo hirayo ako
Naputok an kakulba ha dughan
Ngan kamingaw asay gud dako.

Pagtikang han panuro han tun-og
Mga bukad ngan dahon paghumog
Inin luha, daw burabod,
Waray hunong hin pagtubod.

Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw
Labi kon nabati han huni han kalaw
Pagpurak han sidlangan, pagpuni-as han adlaw
Pagkalpad han maya, dinumdom ko ikaw

Ginhingyap ka han inagi nga adlaw
Ug an himaya nga hingpit gayud.
Labi kon upod ka han pagtan-aw
Han kapusak han mga balud.
Kondi inabut ako hin kakulba
Ug an kamingaw namara-para
Kay kon tingali an ak pagla-um
Bangin daw la nim kawangon.

Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw
Higtaas nga bukid luub hin kasilaw
Paghuni han gangis upud an kamingaw
Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.