Biopoem

Ang biopoem ay isang porma ng tula na naglalarawan at nagpapakilala sa isang tao sa loob ng labing-isang (11) linya lamang.
Pangalan

4 na pang-uri na naglalarawan sa tao
Anak nina (pangalan ng kanyang mga magulang)
Nagmamahal sa/kay/kina (mga bagay/tao na mahalaga o kinahihiligan niya)
Tatlong damdaming kanyang nararamdaman
Nangangailanag ng (tatlong bagay na kailangan niya)
Nagbibigay ng (tatlong bagay na binibigay niya sa iba)
Takot sa (tatlong bagay na kinatatakutan niya)
Nais niyang makitang/ makita ang (isang bagay na nais niyang makita o masaksihan)
Mamamayan ng (lugar na parati niyang inuuwian o tinatambayan)
Apilyedo Continue reading “Biopoem”