How the World Was Created (Panayan)

1
One of the stories about the creation of the world, which the old folks of Panay,
especially those living near the mountain, do not tire relating, tells us that in the
beginning there was no heaven or earth—only a bottomless deep and a world of mist.
Everything was shapeless and formless—the earth, the sky, the sea, and the air were
almost all mixed up.
Continue reading “How the World Was Created (Panayan)”

Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao

Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo
ng “The Origin of the Ifugao Kodla”

Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Continue reading “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao”

Ang Masamang Kalahi

Buhat nang mapatakbo ni Toniong Tandang si Tenoriong Talisain ay
humanap na ng ibang libutan at madaling nakapamayagpag na muli ang
Talisain.

Ang mga Katyaw na leghorn doon ay madaling nasilaw sa balitang bilis at lakas ni Tenoriong Talisain. At madali niyang naging kaibigan ang
pinakamagandang sa mga banyagang manok na si Lolitang Leghorn.
Continue reading “Ang Masamang Kalahi”

List Of Filipino Writers and Their Pseudonyms

Antonio K. Abad
Akasia

Jose Abreu
Kaibigan

Macario Adriatico
Amaori, C. Amabri and Felipe Malayo

Faustino Aguilar
Sinag-Ina
Continue reading “List Of Filipino Writers and Their Pseudonyms”