Ang Kaligayahan ng Damo

May anghel na galing sa langit na nagbisita upang tiyakin kung tunay ngang ang lahat ng nilalang sa kagubatan ay nasisiyahan.

“Ginoong Punongkahoy, ikaw ba’y maligaya?” tanong ng anghel.

“Hindi,” ang sagot sa tinig na walang sigla, “sapagkat ako’y walang bulaklak.”

Ang anghel ay nagpunta sa bulaklak upang magsiyasat. “Binibining Bulaklak, ikaw ba’y maligaya sa iyong paligid?”
Continue reading “Ang Kaligayahan ng Damo”

Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit

Sa Kaharian ng Kuaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kaniyang kapatid na si Bai.
Lumapit si Bai, at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batooy, isang bayani sapagkat may dalagang dumating sa kaharian ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon, kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Continue reading “Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit”

NAGING SULTAN SI PILANDOK

kuwentong -bayan ng Maranaw

Ang kinagigiliwang Juan ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranaw – si Pilandok.Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang Sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harapan na nakasuot ng magarang kasuotan ng Sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak.” Hindi ba’t itinapon ka na sa dagat?” nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. “Siya pong tunay, mahal na Sultan,” ang magalang na tugon ni Pilandok. “Paanong nangyaring ikaw ay nasa Continue reading “NAGING SULTAN SI PILANDOK”

Ang Alamat ng Kasoy

Noong unang panahon ay nasa loob ng kasoy ang abuhing buto nito. Lungkot na lungkot ang buto sapagkat madilim na madilim sa loob ng kasoy. Lalo itong nalungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ang Adang kagubatan. Sa gabi ng handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng hayop at halaman. Lahat ay nagsasayaw. Lahat ay kumakanta. Masayang-masaya ang kagubatan. Bukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkot na lungkot.

kasoy

“Mabuti pa sila, nakikita ang masayang paligid. Heto ako, nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan.”Naulinigan ngmakapangyarihang Ada ang himutok ng Buto. Continue reading “Ang Alamat ng Kasoy”

Ibong Adarna sa Lumang Ortograpiya

Lumang ortograpiya

Unang bahagi:

photo from http://noriko-blackrose13.deviantart.com/art/Ibong-Adarna-169177573

Virgeng Ináng mariquit
Emperadora sa Langit,
tulungan po yaring isip
matutong macapagsulit.

Sa aua mo po’t, talaga
Vírgeng ualang macapára,
acong hamac na oveja
hulugan nang iyong gracia.

Dila co’i iyóng talasan
pauiin ang cagarilán,
at nang mangyaring maturan
ang munting ipagsasaysay. Continue reading “Ibong Adarna sa Lumang Ortograpiya”

The Woman and the Squirrel

One day a woman went out to find water. She had no water to drink, because all the streams were dried up. As she went along, she saw some water in a leaf. She drank it, and washed her body. As soon as she had drunk the water, her head began to hurt. Then she went home, spread out a mat, lay down on it, and went to sleep. She slept for nine days. When she woke up, she took a comb and combed her hair. As she combed it, a squirrel-baby came out from her hair. After the baby had been in the house one week, it began to grow and jump about. It staid up under the roof of the house.

One day the Squirrel said to his mother, “O mother! I want you to go to the house of the Datu who is called ‘sultan,’ and take these nine kamagi and these nine finger-rings to pay for the sultan’s daughter, because I want to marry her.” Continue reading “The Woman and the Squirrel”

The Kingfisher and the Malaki

There came a day when the kingfisher (kobug [124]) had nothing to drink, and was thirsty for water. Then she walked along the bed of the brook, searching for a drink; but the waters of the brook were all dried up.

Now, on that very day, the Maganud went up the mountain to get some agsam [125] to make leglets for himself. And when he came near to where the bulla grows, he stopped to urinate, and the urine sprinkled one of the great bulla-leaves. Then he went on up the mountain. Just then, the kingfisher came along, still looking for a mountain-stream. Quickly she caught sight of the leaf of the bulla-tree all sprinkled with water; but the man had gone away. Then the kingfisher gladly drank a few drops of the water, and washed her feathers. But no sooner had she quenched her thirst, and taken a bath, than her head began to pain her. Then she went home to her little house in the ground. Continue reading “The Kingfisher and the Malaki”

Juan Tamad Series Part 1: Juan Gathers Guavas

The guavas were ripe, and Juan’s father sent him to gather enough for the family and for the neighbors who came to visit them. Juan went to the guava bushes and ate all that he could hold. Then he began to look around for mischief.


photo from http://sayangtist.wordpress.com/2011/09/26/

He soon found a wasp nest and managed to get it into a tight basket. He gave it to his father as soon as he reached home, and then closed the door and fastened it. Continue reading “Juan Tamad Series Part 1: Juan Gathers Guavas”

Why Dogs Wag Their Tails

Once upon a time there lived in a certain pueblo a rich man who had a dog and a cat. His only daughter, of whom he was very fond, was studying in a convent in a city several miles distant and it was his custom, about once a week, to send the dog and cat to take her a little present. The dog was so old that he had lost all his teeth, and so was unable to fight, but the cat was strong and very cunning, and so one could help the other, since the dog knew better how to find the way.


(photo from http://www.pet365.co.uk/blog/why-do-dogs-wag-their-tails)/

One day the rich man wished to send a magic ring to his daughter, so he called the dog and the cat to him. To the cat he said: “You are very cunning and prudent. You may carry this magic ring to my daughter, but be sure to take very great care of it.” To the dog he said: “You are to go with the cat to take a magic ring to my daughter. Take care not to lose the way, and see that no one molests the cat.” Both animals promised to do their best and set out immediately. Continue reading “Why Dogs Wag Their Tails”

Cochinango

Narrated by Felix Y. Velasco, who heard the story from his grandmother, a native of Laoag, Ilocos Norte.

from Filipino Popular Tales by Dean S. Fansler

Once upon a time there lived in a small village on the border of a powerful kingdom a poor farmer, who had a son. This son was called a fool by many; but a palmer predicted that Cochinango would some day dine with the king, kiss the princess, marry her, and finally would himself be king.

Cochinango wondered how he could ever marry the princess and himself be king, for he was very poor. One day he heard that the king had summoned all those who would like to attempt to answer the questions of the princess. It was announced that the person who could answer them all without fall should marry her. Cochinango thought that the time had now come for him to try his fortune, so he mounted his ass and rode towards the king’s palace. Continue reading “Cochinango”