Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit

Sa Kaharian ng Kuaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kaniyang kapatid na si Bai.
Lumapit si Bai, at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batooy, isang bayani sapagkat may dalagang dumating sa kaharian ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon, kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Continue reading “Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit”

HINILAWOD


When the goddess of the eastern sky Alunsina (also known as Laun Sina, “The Unmarried One”) reached maidenhood, the king of the gods, Kaptan, decreed that she should marry. All the unmarried gods of the different domains of the universe tried to win her hand to no avail. She chose to marry a mortal, Datu Paubari, the mighty ruler of Halawod.
Continue reading “HINILAWOD”

ULLALIM

Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal nina Ya-u at Dulaw nang makapulot ng nganga o ua (na tawag ng taga-Kalinga). Ang magkasintahan ay naanyayahan sa isang pistahan sa Madogyaya. Nang sila ay nasa Madogyaya, naakit ang pansin ni Dulliyaw si Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa kanya.

(Epiko ng Kalinga)

Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal nina Ya-u at Dulaw nang makapulot ng nganga o ua (na tawag ng taga-Kalinga). Ang magkasintahan ay naanyayahan sa isang pistahan sa Madogyaya. Nang sila ay nasa Madogyaya, naakit ang pansin ni Dulliyaw si Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa kanya. Continue reading “ULLALIM”

The Life of Lam-ang

Listen then while I narrate at length
The life of Lam-ang
Because his mother conceived him that month.
She did not abstain from any edible fruit:
Tamarind fruits tender and thin as bamboo strings,
Kamias, daldaligan,
Oranges and pomelos;

An Excerpt (An Iloko Epic)

Listen then while I narrate at length
The life of Lam-ang
Because his mother conceived him that month.
She did not abstain from any edible fruit:
Tamarind fruits tender and thin as bamboo strings,
Kamias, daldaligan,
Oranges and pomelos; Continue reading “The Life of Lam-ang”

Ibalon

an epic from Bicol
ni Estelito Baylon Jacob

Ibalon, kaipuhan mo an luma mong ngaran.
Dai mo na ipatangro siring sa pinabakal na Ibal
An Ibalyo o Ibaylo mong ngaran.
Dai mo itugot na an simong daga magkabaranga.
Dai mo itugot na magkaralapo an saimong tulang
Asin magkaralanog an saimong laman. Continue reading “Ibalon”