An Iroy nga Tuna

An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an
Bisan diin siplat puros kasangkayan
Hahani an hingpit nga ak kalipayan
Hahani hira nanay pati kabugtuan.

(The Motherland)
by Lucente

An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an
Bisan diin siplat puros kasangkayan
Hahani an hingpit nga ak kalipayan
Hahani hira nanay pati kabugtuan.

Lugaring mahiblon, ha dughan mabug-on
Nga an Pilipinas dayuday uripon
¬°Ay Tuna, nga ak natawohan!
Hain daw an hingpit nga at katalwasan?

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.