“Ampalaya (Ang Filipinas 50 Taon Makatapos ng Bagong Milenyo)” ni Reuel Molina Aguila

Sipi mula sa
“Ampalaya (Ang Filipinas 50 Taon Makatapos ng Bagong Milenyo)”
ni Reuel Molina Aguila

Upang basahin ang kapalaran ng mga bayan,
kailangang buklatin ang aklat ng kaniyang kahapon.
At dahil diyan ay inuulit namin at uulitin kailanman, na,
samantalang may panahon ay lalong mabuting pangunahan
ang mga hangarin ng isang bayan kaysa pahinuhod; ang una’y
umaakit ng kalooban at ng pag-ibig; ang pangalawa ay
umaakit ng pagpapawalang-halaga at ng poot.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.